This Site https://www.aaaimitation.com/.more tips here buy fake rolex.Who makes the best https://www.exitreplica.com/.look here www.massreplica.com.Under $50 imitacionrelojes.es.Check Out Your URL repliki zegarkow.my response https://replicasuhr.de.this page watchusstore.find more https://www.reviewswatcher.com/.good replica rolex.With Cheap Price loanwatches.com.Shop for https://www.drugwatches.com/.mens https://www.deliverywatches.com/.Read Full Article bpatekphilippe.com.Quality replica bell and ross.try this out replica tag heuer.i loved this https://www.businesshublot.com/.i was reading this replica aaa watches.have a peek here replica tag heure.site https://www.infobreitling.com/.

Co je wellness | Katalog TOP webů.cz

Co je wellness

09.11.12

Pokud od někoho dostanete darem wellness dárkové poukazy, je dobré si představit co vás čeká. Wellness je úzce spojena s vaším životním stylem a jak jste žít. Každá osoba má odpovědnost plnit všechny potřeby v souvislosti na jejich život. Wellness je celoživotní proces uspokojování potřeb vaší fyzické, duševní, emocionální, sociální, duchovní a environmentální blaho.

Zde jsou 8 pojmy do wellness.

Kulturní Wellness

Kulturní wellness vědomím tradic a kultury. Povolení sami učit, přijímat, a přispívají k bohatství a rozmanitosti každé kultuře. Je promítání sebe sama s ostatními s citlivostí, úctou, pochopením a uctivosti.

Odborné Wellness

Odborné wellness jednoduše znamená, že je šťastný dosažení vašich osobních ambicí. To znamená umožnit yourself sledovat svou vášeň a napomoci tomu, aby svět byl lepším místem. To zahrnuje dynamický přístup učení se novým dovednostem pro osobní růst, aby se dobře fungovat.

Co je wellness

Duchovní Wellness

Duchovní wellness je rozvoj osobního souboru zásad, které dává člověku pocit existence. Inspiruje kdo kultivovat osobní víru a věřit jejich vyšší sílu ve všech věcech. Je to snaha o hodnoty, smyslu a účelu života, který vede ke spokojenosti s nadějí, radostí, odvahou a vděčností.

Sociální Wellness

Sociální wellness znamená vytvoření harmonického fyzického prostředí. To zahrnuje závazek pro lepší komunikaci, udržovat úzké vztahy s přáteli, rodinou a community.It podporuje péči o sebe, když objeví krize.

Fyzikální Wellness

Fyzikální wellness zahrnuje při dobré péči o své tělo. Je provádí své znalosti k zlepšení osobní wellness a zdraví. K dosažení tohoto cíle, měl by zvážit tyto aspekty důležité: výživa, tělesná cvičení, spánek, užívání alkoholu a jiných drog, a vhodné používání lékařských wellness péče.

Duševní Wellness

S mocnou touhu učit se je intelektuální wellness. Je to dlouhodobý proces učení se ze zkušeností, nových koncepcí a myšlenek. Je dobývání omezení a rozvojových možností ve službě druhým. Je schopnost vykonávat jasné myšlení jak kreativně a analyticky.

Environmentální Wellness

Mít povědomí o významu životního prostředí a jeho účincích na naše zdraví je součástí životního prostředí wellness. To zahrnuje respekt k jedinečnosti a rovnováhu přírody. Tato dimenze zahrnuje zachování způsob života, který zesiluje kongruenci s prostředím a lidmi.

Emocionální Wellness

Je to akt splnit citové potřeby pozitivně. To je schopnost udržet vztah založený na vzájemném respektu, důvěře a poctivosti. Tento rozměr lze dosáhnout tím, že jednají s různými situacemi realisticky, poučit se z ní a vytvořit pozitivní emocionální reakci vnímat problémy jako příležitosti.

Udržování rovnováhy mezi těmito 8 koncepcí je klíčem k dosažení optimální úrovně wellness. Wellness je dynamický proces, který zahrnuje posílení každý rozměr v životě.